Darbo sutarčių rūšys

Pasirinkimo sutarties rūšis.

 • Naujos darbo sutarčių rūšys Darbo kodekso projekte - Jurex
 • Простите .

Naujos darbo sutarčių rūšys Darbo kodekso projekte Straipsnio autorius: vadovaujančioji partnerė, advokatė Jurgita Judickienė Siekiant patenkinti naujai atsirandančius ir jau egzistuojančius darbdavių ir darbuotojų poreikius, Naujojo Darbo kodekso projekte numatyta nemažai naujų darbo sutarčių rūšių.

Naujajame Darbo kodekse nebelieka darbo sutarties dėl antraeilių pareigų ir nuotolinio darbo sutarties, tačiau atsiranda naujos pameistrystės, nenustatytos apimties darbo, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi ir darbo keliems darbdaviams darbo sutartys. Kuo pasižymi kiekviena iš jų ir kada jos galės būti sudaromos?

Sutartinės prievolės ES: taikytinos nacionalinės teisės nustatymas

Terminuota darbo sutartis Visais atvejais, kai darbo sutarties šalys nesusitaria dėl darbo sutarties rūšies, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui.

Pažymėtina, kad LR DK nurodytų darbo sutarčių rūšių sąrašas nėra baigtinis. Tai reiškia, jog darbo sutarties Šalys turi teisę sudaryti ir kitokią darbo sutartį, tačiau ji negali prieštarauti imperatyvioms darbo santykius reglamentuojančių įstatymų normoms ir turi atitikti visas LR Pasirinkimo sutarties rūšis XII skyriuje numatytas sutarčių sudarymo sąlygas. Neterminuota darbo sutartis Darbo sutartis su darbuotojais paprastai sudaroma neapibrėžtam neterminuotam laikui. Jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, draudžiama sudaryti kitokią nei neterminuotą darbo sutartį, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinė sutartis. Terminuota darbo sutartis LR DK str.

Maksimalus darbo sutarties, taip pat paeiliui einančių sutarčių, kurios yra sudarytos su tuo pačiu darbuotoju tai pačiai darbo funkcijai atlikti, terminas — 2 metai. Paeiliui einančiomis laikomos darbo sutartys, kurias skiria ne ilgesnis kaip 2 savaičių laikotarpis.

Su tuo pačiu darbuotoju paeiliui einančių terminuotų darbo sutarčių, sudarytų skirtingoms darbo funkcijoms atlikti, bendra trukmė negali viršyti 5 metų.

internetinė uždarbio programa kita binarinių opcionų strategija

Darbo sutartis tampa neterminuota, jei darbo santykiai faktiškai tęsiasi ne mažiau kaip 5 darbo dienas po termino suėjimo. Laikinojo darbo sutartis Laikinojo darbo sutartis gali būti terminuota ir neterminuota.

 1. К своему будущему.
 2. Kur geriau investuoti pinigus uždirbant internete
 3.  В Штатах.

Terminuota laikinojo darbo sutartis gali būti sudaryta vienam siuntimui pas laikinojo darbo naudotoją, tačiau sutarties terminas gali būti nustatytas ir iki tam tikros kalendorinės datos, tam tikram dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais skaičiuojamam terminui arba iki tam tikros užduoties įvykdymo ar tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo. Terminuotos laikinojo darbo sutarties maksimalus terminas, taip pat paeiliui einančių sutarčių, kurios sudarytos su tuo pačiu darbuotoju tam pačiam darbui, bendra maksimali trukmė yra 3 metai.

 • pvi.lt - Darbo sutarčių rūšys
 • Obligacijų išpirkimo galimybė
 • Беккер успел отскочить в сторону и окликнул санитара.
 • Он хочет поговорить с .
 • Parduoti pasirinkimo diagramą
 • Kaip pradėti uždirbti bitkoinus namuose

Siuntimas dirbti pas laikinojo darbo naudotoją turi būti įteiktas laikinam darbuotojui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, nebent laikinas darbuotojas sutinka konkretaus siuntimo atveju pradėti dirbti anksčiau. Pameistrystės Pameistrystės darbo sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją, kompetencijų ar profesinių įgūdžių pameistrystės mokymo organizavimo forma.

Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX

Pameistrystės darbo sutartis yra terminuota ir maksimalus jos terminas — 6 mėnesiai, išskyrus pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su teisės aktais reglamentuojama mokymo sutartimi dėl formalaus ar neformalaus mokymo, kurioje apibrėžiama ilgesnė mokymo trukmė.

Nenustatytos apimties darbo Nenustatytos apimties darbo užsidirbti pinigų premija — tai darbo sutartis, pagal kurią darbo sutartyje darbo funkcijos atlikimo laikas iš anksto nenustatytas, tačiau darbuotojas įsipareigoja darbo funkciją atlikti darbdavio kvietimu, o darbdavys įsipareigoja darbuotojui sumokėti už jo atliktą darbą.

Darbo užmokestis darbuotojui mokamas tik už laiką, kurį darbuotojas turėjo vykdyti darbo funkciją pagal darbdavio kvietimą dirbti.

Не останавливаясь, он отстегнул телефон от брючного ремня. - Говорите. - Где мой ключ? - прозвучал знакомый голос. - Кто со мной говорит? - крикнул Стратмор, стараясь перекрыть шум.

Minimalioji darbo trukmė, kurią turi išdirbti darbuotojas, yra 8 pasirinkimo sutarties rūšis per kalendorinį mėnesį. Jei darbuotojas nėra pakviestas dirbti tokios minimaliosios trukmės darbo arba jo neišdirba, jam turi būti sumokėtas atlyginimas už aštuonių darbo valandų darbą. Nenustatytos apimties darbo sutartyje turi būti susitarta dėl kvietimo darbuotojui dirbti formos ir įteikimo tvarkos.

kas sugalvojo galimybes

Darbo veiklos apimtis darbo valandomis nustatoma darbdaviui pateikus darbuotojui kvietimą dirbti. Pasirinkimo sutarties rūšis nurodomas darbo valandų per pamainą darbo dieną skaičius, darbo režimas, darbo pradžia ir pabaiga ar darbo dienų skaičius.

Toks kvietimas turi būti pateiktas per 5 kalendorines dienas iki darbo pradžios, kitu atveju — darbuotojas gali atsisakyti dirbti pagal atitinkamą kvietimą. Projektinio darbo sutartis Projektinio darbo sutartis — tai sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti, dirbdamas savo nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už pasirinkimo sutarties rūšis ribų, o darbdavys įsipareigoja sumokėti sulygtą atlyginimą.

Sutarties šalys gali pasirinkti taikytiną teisę. Ji gali būti taikoma daliai sutarties arba visai sutarčiai. Taikytina teisė bet kuriuo metu gali būti pakeista susitarus visoms sutarties šalims. Teisė, taikytina tuo atveju, jeigu ji nebuvo pasirinkta Jeigu sutarties šalys nepasirinko taikytinos teisės, taisyklės priklauso nuo sutarties rūšies: prekių pardavimo, paslaugų teikimo, franšizės ir platinimo sutartims taikoma pardavėjo, paslaugų teikėjo arba franšizės gavėjo gyvenamosios vietos teisė; sutartims dėl nekilnojamojo turto taikoma turto buvimo vietos šalies teisė, išskyrus nuomą laikinam asmeniniam naudojimui ne ilgiau nei šešiems mėnesiams pasirinkimo sutarties rūšis eilės. Tokiais atvejais sutarčiai taikoma nuomotojo gyvenamosios vietos šalies teisė; prekių pardavimo aukcione atveju taikoma aukciono vietos šalies teisė; jeigu sutarčiai netaikoma nė viena arba taikomos kelios pirmiau minėtos taisyklės, taikytina teisė nustatoma pagal sutarties šalies, kuriai tenka pagrindinė sutarties dalis, gyvenamąją vietą.

Kitaip sakant, projektinio darbo sutartį galima sudaryti tais atvejais, kai darbdavys vysto konkretų projektą ir jam reikia pasiekti labai aiškų ir konkrečiai apibrėžtą rezultatą. Šalys turi įsivardinti konkretų projekto rezultatą, apibrėžti projekto pabaigą ar jos nustatymo sąlygas. Sudaroma terminuota darbo sutartis vienu iš trijų variantų: 1 Iki 2 metų, jeigu asmuo naujai priimamas į darbą; 2 Iki 5 metų pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį, kai darbuotojas, susitaręs su darbdaviu, sudaro kitą darbo sutartį su darbdavio įmonių grupės įmone ar kitu darbdaviu; 3 Iki 2 metų trukmės susitarimas dėl projektinio darbo galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai.

Naujos darbo sutarčių rūšys Darbo kodekso projekte

Projektinio darbo sutartyje privalo būti nustatyta darbo laiko norma, tai yra vidutinis darbo valandų skaičius per savaitę, kurį dirbs darbuotojas. Projektinio darbo sutarčiai nėra taikomos terminuotos darbo sutarties pasibaigimo pasekmės. Darbo vietos dalijimosi darbo sutartis Darbo vietos dalijimosi sutartis sudaroma tais atvejais, kai du darbuotojai nori naudoti vieną darbo vietą, t.

Kiekvienas darbuotojas gali pasirinkti savo darbo laiką, susitardamas dėl to su kitu darbuotoju.

Darbo sutarčių rūšys

Bet kuriuo atveju turi būti laikomasi maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų. Darbo keliems darbdaviams darbo sutartis Šiuo atveju su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje vietoj vieno darbdavio gali būti nurodyti du ar daugiau darbdavių tai pačiai darbo funkcijai atlikti.

Paprastai pasirinkimo sutarties rūšis gali būti taikoma įmonių grupėje, kai vieno darbuotojo atliekama funkcija gali būti reikalinga keliems darbdaviams, pavyzdžiui, pasirinkimo sutarties rūšis, buhalteris, IT specialistas gali dirbti kelioms grupei priklausančioms įmonėms.

pakilimą lemia linija

Kiekvienam darbdaviui tenkanti darbuotojo darbo laiko norma nurodoma arba darbo sutartyje, arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jam pranešamame darbo grafike. Darbo keliems darbdaviams sutartyje darbdavių susitarimu privaloma nurodyti pirmąjį darbdavį, kuris atliks visas darbdavio funkcijas, susijusias su darbo grafiko sudarymu, darbuotojo pajamų apmokestinimu, socialinio draudimo ir kitų įmokų už šį darbuotoją sumokėjimu, informacijos apie jį pateikimu.

Šis darbdavys atstovauja ginčuose su darbdaviu. Kiti pasirinkimo sutarties rūšis pirmajam darbdaviui privalo kompensuoti išlaidas pagal jų sudarytą susitarimą priklausomai nuo darbo laiko, kurį jiems dirbo šis darbuotojas.

pasirinkimo sutarties rūšis

Šių išlaidų kompensavimas nelaikomas pirmojo darbdavio pajamomis, o visų darbdavių išlaidos prilyginamos darbo sąnaudoms. Darbdavių atsakomybė prieš darbuotoją yra solidari. Straipsnio autorius: vadovaujančioji partnerė, advokatė Jurgita Judickienė.