Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba

Skaičiavimo galimybės pajamos. Pajamų deklaravimas investuotojams – tik tai, ką žinoti svarbu

Delspinigių skaičiavimo trukmė Mokestis deklaruotas, tačiau nesumokėtas arba skaičiavimo galimybės pajamos sumokėtas į biudžetą Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis pagal tuo metu galiojusius mokesčių teisės aktus turėjo būti sumokėtas į biudžetą.

Delspinigiai skaičiuojami nepertraukiamai ir baigiami skaičiuoti tą dieną, kai mokestis sumokamas į biudžetą įskaitytinai. Ne ilgiau kaip kalendorinių dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį mokestinę nepriemoką atsiradimo dienos.

Teisė priverstinai išieškoti deklaruoto mokesčio mokestinę nepriemoką nuo atsiranda kitą kalendorinę dieną po atitinkamo mokesčio teisės akto nustatyto mokesčio sumokėjimo termino pabaigos.

  • Negautos pajamos: jų specifika ir įrodinėjimas - Jurex
  • Pajamų deklaravimas investuotojams – tik tai, ką žinoti svarbu - Verslo žinios
  • Kriptovaliutos banga

Po sumokėjimo termino patikslinus atitinkamo mokesčio deklaraciją arba pateikus ją pavėluotai, teisė priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiranda kitą dieną po deklaracijos pateikimo dienos, nuo kurios skaičiuojamas kalendorinių dienų terminas.

Todėl, patikslinus deklaruojamų mokesčių sumą, maksimali delspinigių skaičiavimo trukmė yra ilgesnė. Nedeklaruojamas mokestis nesumokėtas ar pavėluotai sumokėtas Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis pagal tuo metu galiojusius mokesčių teisės aktus turėjo būti sumokėtas į biudžetą.

skaičiavimo galimybės pajamos diskusija apie pinigų uždirbimą internete

Ne ilgiau kaip dienų nuo atitinkamo mokesčio įstatyme numatyto sumokėjimo termino pabaigos. Patikrinimo metu nustatyta, kad mokesčių mokėtojas nesumokėjo ar pavėluotai sumokėjo nedeklaruotą deklaruojamą ar neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai pagal tuo metu galiojusius mokesčių teisės aktus, mokestis turėjo būti sumokėtas į biudžetą ir skaičiuojami iki patikrinimo akto surašymo dienos įskaitytinai arba iki mokesčio sumokėjimo į biudžetą dienos tuo atveju, jeigu mokestis buvo sumokėtas pavėluotai.

Pajamų deklaravimas investuotojams – tik tai, ką žinoti svarbu

Nesumokėjus mokesčio per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, delspinigių skaičiavimas tęsiamas nuo 21 dienos po sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. Patikrinimo metu nustačius, kad mokesčių mokėtojas nesumokėjo ar pavėluotai sumokėjo apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai pagal tuo metu galiojusius mokesčių teisės aktus, mokestis turėjo būti sumokėtas į biudžetą ir skaičiuojami iki patikrinimo akto surašymo dienos skaičiavimo galimybės pajamos arba iki mokesčio sumokėjimo į biudžetą dienos tuo atveju, jeigu mokestis buvo sumokėtas pavėluotai.

skaičiavimo galimybės pajamos kaip užsidirbti pinigų turint 10 000 eurų

Delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip dienų nuo atitinkamo mokesčio įstatyme numatyto sumokėjimo termino pabaigos. Atliekant pakartotinį patikrinimą Delspinigiai skaičiuojami iki naujojo pakartotinio patikrinimo akto surašymo dienos įskaitytinai arba iki mokesčio sumokėjimo į biudžetą dienos tuo atveju, jeigu mokestis buvo sumokėtas pavėluotai.

užsidirbti keisdamiesi pinigais internetas telekomunikacijos pajamos iš interneto srauto

Mokesčių mokėtojui neinicijavus mokestinio ginčo, t. Nesumokėjus apskaičiuotų sumų per 20 kalendorinių dienų, nuo 21 dienos po sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, toliau skaičiuojami delspinigiai.

Teisė išieškoti mokestinę nepriemoką nuo įgyjama kitą dieną po 20 dienų po sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo nurodyto sumokėjimo termino pabaigos.

kriptovaliutos palūkanos finansinė laisvė 5 metams

Mokesčių mokėtojui apskundus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Jei mokestinius ginčus nagrinėjanti institucija atmeta mokesčių mokėtojo skundą ar jo dalį, delspinigiai skaičiuojami mokestinio ginčo nagrinėjimo laikotarpiu.

Kai mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija atmeta mokesčių mokėtojo skundą ar opcionas be pinigų už pardavimo pasirinkimą dalį, mokesčių mokėtojui siunčiamas raginimas įvykdyti mokestinę prievolę geruoju per 20 kalendorinių dienų.

Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX

Jeigu mokesčių mokėtojas nesumoka mokesčio ir su juo susijusių sumų pasibaigus raginime nustatytam terminui, mokesčių administratorius įgyja teisę mokestinę nepriemoką išieškoti priverstinai, todėl nuo šios skaičiavimo galimybės pajamos delspinigiai negali būti skaičiuojami ilgiau nei kalendorinių dienų. Jeigu pagal mokesčių mokėtojo prašymą buvo nepagrįstai grąžinta įskaityta mokesčio permoka skirtumas išskyrus tuos atvejus, kai per daug grąžinama įskaitoma dėl mokesčių administratoriaus klaidos Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos įskaitytinaikurią permoka skirtumas buvo nepagrįstai grąžinta įskaityta.

skaičiavimo galimybės pajamos kaip užsidirbti tau btcon

Delspinigiai baigiami skaičiuoti tą dieną, kai mokestis sugrąžinamas į biudžetą įskaitytinai.