Ataskaitos

Pasirinkimo analizės programos

Turinys

slaptos turbo galimybės

Profesinė veikla Programos tikslas Suteikti studentams žinių ir išugdyti analitinius įgūdžius, išmokyti kritiškai bei kūrybiškai plėtoti politikos mokslų koncepcijas, idėjas, metodus aiškinant ir vertinant šiuolaikinių politinių sistemų procesus bei išugdyti gebėjimus taikyti politikos analizės metodus ir teikti įrodymais pagrįstas politikos kaitos rekomendacijas.

Programos skiriamieji bruožai Studijų programoje studentai mokysis perprasti ir kritiškai vertinti, viešųjų politikų turinį bei įgyvendinimo procesą. Viešosios politikos analizės programa yra tiriamojo pobūdžio — ja siekiama pasirinkimo analizės programos tik suteikti žinių, bet ir išugdyti tiriamuosius gebėjimus, būtinus viešosios politikos procesų vertinimui.

pasirinkimo analizės programos

Taigi, ypatingas pasirinkimo analizės programos programoje skiriamas giliam kokybinių ir kiekybinių tyrimo metodų išmanymui. Studijų programos bendrosios kompetencijos Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėjimas įtikinamai komunikuoti savo idėjas raštu ir žodžiu, gebėjimas kritiškai analizuoti ir įvertinti turimus tyrimų duomenis bei gebėjimas kūrybingai atlikti mokslinius tyrimus, atitinkančius aukščiausius akademinius bei etinius standartus.

Ataskaitos

Studentai rengia magistro darbus ir atlikti mokslinius tyrimus kartu su VU TSPMI tyrėjais, dalyvaudami TSPMI vykdomuose mokslinių tyrimų projektuose, kurie finansuojami iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių tyrimų programų ir yra įgyvendinami kartu su užsienio universitetų tyrėjais. Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis iš daugiau nei ies dalykų ir taip praplėsti savo akademinį akiratį.

pasirinkimo analizės programos

Pasirinkimo analizės programos studentas gali susikurti jo interesus atitinkanti mokymo planą, atitinkantį jo interesus. Parengtai programai būdingas į klausytoją orientuotas mokymas.

Paskaitų ir seminarų metu studentai mokosi darbo sutarties sąlygos, nagrinėdami problemas ir galimus jų sprendimus, dirbdami grupėse, rengdami praktines užduotis, analizuodami audio-vizualinę medžiagą bei diskutuodami.

Be to, studentai dirba savarankiškai, analizuodami akademinę literatūrą, rengdami tiriamuosius rašto darbus bei baigiamąjį magistro darbą.

pasirinkimo analizės programos įdomu apie dvejetainius variantus

Šios programos studentai taip pat dalyvauja dėstytojų vykdomuose tyrimuose, taigi didelis dėmesys tenka praktinių įgūdžių įgijimui. Tolesnių studijų galimybės Absolventas galės tęsti studijas politikos mokslų ar jiems artimos socialinių mokslų studijų krypties trečios pakopos doktorantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai Bakalauro ar jį atitinkantis laipsnis.

pasirinkimo analizės programos

Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš diplomo priedo pažymių svertinio vidurkio ir motyvacinio pokalbio.