Finansų rinka

Emitento galimybė yra nuosavybė

Citatos 2 straipsnis.

emitento galimybė yra nuosavybė

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Akcijų paketas — akcininko turimų balsavimo teisę suteikiančių vertybinių popierių emitento akcijų dalis, sudaranti ne mažiau kaip 5 procentus visų balsavimo teisių. Akcininkas — asmuo, kuris turi arba vertybinių popierių emitento akcijų, įsigytų savo vardu ir savo sąskaita, arba vertybinių popierių emitento akcijų, įsigytų savo vardu, bet kito fizinio ar juridinio asmens naudai, arba depozitoriumo išduotų akcijų pakvitavimų.

Antrinė vertybinių popierių apyvarta — siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas pasibaigus pirminei vertybinių popierių apyvartai.

Naršymo meniu

Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, — bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra oficialaus siūlymo objektas. Bendrovė, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas, — bendrovė, kurios vertybiniai popieriai turi būti oficialaus siūlymo objektas. Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė — duomenų bazė, kurioje kaupiama ir saugoma reglamentuojama informacija.

Daugiabalsiai vertybiniai popieriai — prie atskiros klasės priskiriami vertybiniai popieriai, kurių kiekvienas suteikia daugiau kaip vieną balsą.

Finansų rinka

Depozitoriumo išduotas akcijų pakvitavimas — depozitoriumo išduotas vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę iš vertybinių popierių emitento gauti pajamų, kurių dydis priklauso nuo šio emitento pajamų iš kito emitento akcijų, ir teisę pakeisti tą vertybinį popierių į emitento akcijas. Elektroninės priemonės — elektroninė įranga duomenims apdoroti įskaitant skaitmeninį glaudinimąjiems laikyti ir perduoti laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

Europos vertybinių popierių ir rinkų emitento galimybė yra nuosavybė — m. Įmonės pusmečio pranešimas toliau — pusmečio pranešimas — įmonės pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį toliau — pusmečio finansinės ataskaitos papildanti emitento galimybė yra nuosavybė, kurioje pateikiama informacija apie svarbiausius per pirmuosius 6 finansinių metų mėnesius įvykusius įvykius ir jų poveikį pusmečio finansinėms ataskaitoms kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų per ateinančius 6 finansinių metų mėnesius emitento galimybė yra nuosavybė.

Įmonių grupės konsoliduotasis pusmečio pranešimas toliau — konsoliduotasis pusmečio galimybė taikoma — įmonių grupės pusmečio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį toliau — pusmečio emitento galimybė yra nuosavybė finansinės ataskaitos papildanti ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie svarbiausius per pirmuosius 6 finansinių metų mėnesius įvykusius įvykius ir jų poveikį pusmečio konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų per ateinančius 6 finansinių metų mėnesius aprašymu.

emitento galimybė yra nuosavybė perkant parduoti bitcoin

Informacinis dokumentas — priežiūros institucijos nustatyto turinio dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie viešai siūlomus vertybinius popierius ir jų emitentą. Investuotojas — asmuo, nuosavybės teise turintis vertybinių popierių arba ketinantis jų įsigyti.

Įstatuose nurodytas šaltinis — kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai — investicinio fondo investiciniai vienetai ir investicinės bendrovės akcijos, patvirtinantys jų turėtojo teisę į kolektyvinio investavimo subjekto turto dalį ir teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.

dvejetainių opcionų breakout strategija

Kontroliuojamoji įmonė emitento galimybė yra nuosavybė įmonė, kurioje: 1 fizinis ar juridinis asmuo turi daugiau kaip pusę visų balsavimo teisių arba 2 fizinis ar juridinis asmuo turi teisę paskirti arba atleisti daugiau kaip pusę administravimo, valdymo arba paslėpti komisiniai brokerio atidaryme organų narių ir kartu yra šios įmonės akcininkas arba narys, arba 3 fizinis ar juridinis asmuo yra akcininkas arba narys ir vienas kontroliuoja daugumą akcininkams arba nariams priklausančių balsavimo teisių atitinkamai pagal susitarimą su kitais tos įmonės akcininkais arba nariais, arba 4 fizinis ar juridinis asmuo turi galimybę pasinaudoti arba naudojasi vyraujančia įtaka arba kontrole.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai — obligacijos arba kiti įsiskolinimo patvirtinimo perleidžiamieji vertybiniai popieriai, išskyrus vertybinius popierius, kurie yra lygiaverčiai akcinių bendrovių akcijoms arba kurie, atlikus jų konvertavimą ar suteiktų teisių realizavimą, suteikia teisę įsigyti akcijas arba joms lygiaverčius vertybinius popierius. Nuolat ar pakartotinai leidžiami vertybiniai popieriai — to paties emitento ne nuosavybės vertybiniai popieriai, visada esantys prekyboje, arba bent dvi atskiros panašaus tipo ir arba klasės vertybinių popierių emisijos.

Nuosavybės vertybiniai popieriai — vertybiniai popieriai, kurie yra: 1 akcinių bendrovių akcijos; 2 kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, lygiaverčiai emitento galimybė yra nuosavybė bendrovių akcijoms; 3 bet kurios kitos rūšies perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie suteikia teisę, atlikus jų konvertavimą arba jų suteiktų teisių realizavimą, įgyti šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus vertybinius popierius, jeigu šiame punkte nurodytus vertybinius popierius yra išleidęs su šiais vertybiniais popieriais susijusių šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų vertybinių popierių emitentas arba kita šio emitento įmonių grupės įmonė.

Oficialaus siūlymo cirkuliaras toliau — cirkuliaras — dokumentas, kuriame teikiama pagrindinė oficialaus siūlymo informacija.

 • Brokerių reitingas iis 2020 m
 • Uždirbk kuo daugiau pinigų
 • Kaip internetas gali užsidirbti pinigų
 • Vertybinių popierių emitentai – skaidresnė informacija
 • Ar įmanoma užsidirbti pinigų iš vaizdo įrašų
 • Vertybinių popierių įstatymas

Oficialaus siūlymo teikėjas — fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis oficialų siūlymą. Oficialus susitarimas — teisiškai įpareigojantis susitarimas. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai — kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, išskyrus pinigų rinkos priemones, kurių išpirkimo terminas trumpesnis negu 12 mėnesių.

Pirminė vertybinių popierių apyvarta — siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas išleidimo metu. Priežiūros institucija — Lietuvos bankas, atliekantis finansinių priemonių rinkų priežiūros funkcijas.

 • Pagrindinės šio įstatymo sąvokos.
 • Parinktys rts diagrama

Priimančioji valstybė narė — valstybė narė, kurioje leidžiama prekiauti vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, jeigu ji nėra buveinės valstybė narė. Profesionalusis investuotojas — investuotojas, atitinkantis Finansinių priemonių rinkų įstatyme profesionaliajam klientui nustatytus kriterijus.

Reglamentuojama informacija — informacija, kurią vertybinių popierių emitentas, siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, privalo teikti pagal šio įstatymo 11—15, 17, 18, 19 ir 22 straipsnius, ir viešai neatskleista informacija, apibrėžta Reglamente ES Nr. Savanoriškas oficialus siūlymas — asmens nuožiūra ir jo nustatytomis sąlygomis vertybinių popierių savininkams teikiamas emitento galimybė yra nuosavybė siūlymas supirkti visus balsavimo teisę suteikiančius bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistus vertybinius popierius ar jų dalį ir arba vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius.

Kitas asmuo ir jo kontroliuojamoji įmonė, sutartinai veikianti su tuo kitu asmeniu, taip pat laikomi sutartinai veikiančiais vienas su kitu. Laikoma, kad šio įstatymo 16 straipsnyje nustatytais atvejais asmenys veikia sutartinai.

 1. Finansų rinka – Vikipedija
 2. Kur užsidirbti pinigų neturint patirties
 3. Finansų rinkos reikšmė[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Ekonomikoje yra trijų rūšių rinkos: išteklių, produktų, ir finansų.
 4. Kas nedirba, kada užsidirbti pinigų
 5. Šia direktyva siekiama užtikrinti geresnį investuotojų informavimą apie vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentus, kurių buvimo arba veiklos vieta yra kurioje nors ES šalyje.
 6. Programų, kaip užsidirbti pinigų internete, katalogas

Trečioji valstybė — valstybė, kuri nėra Europos Sąjungos narė, taip pat nėra Europos ekonominės erdvės valstybė. Trečiosios valstybės priežiūros institucija — institucija, atliekanti šiame įstatyme numatytoms priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas funkcijas ne valstybėje narėje.

Valstybė narė — Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė. Valstybės narės priežiūros institucija — institucija, atliekanti šiame įstatyme numatytoms priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas funkcijas valstybėje narėje. Vertybinių popierių emisija toliau — emisija — vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, išleidimas arba vienu kartu išleistų vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, visuma.

Vertybinių popierių emitentas toliau — emitentas — asmuo, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

Kai leidžiami su vertybiniais popieriais susieti depozitoriumo išduoti akcijų pakvitavimai, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, emitentu laikomas vertybinių popierių, kuriuos šie pakvitavimai ženklina, emitentas, neatsižvelgiant į tai, ar tais vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Vertybinių popierių emitento garantas toliau — garantas — asmuo, užtikrinantis emitento įsipareigojimų, atsirandančių iš vertybinių popierių, vykdymą ir arba savo sąskaita užtikrinantis emitento vertybinių popierių išplatinimą.

Vertybinių popierių emitento vadovai toliau — emitento vadovai — įmonės emitento: 1 stebėtojų tarybos nariai; 3 vadovas.

rinkos nepastovumo diagrama kas nutiks turtui, jei brokeris eis brokuoti

Vertybinių popierių rinka — vieta, kurioje vyksta organizuota prekyba vertybiniais popieriais. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas toliau — tarpininkas — finansų maklerio įmonė ar kredito įstaiga, turinčios teisę teikti investicines paslaugas.

Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė — duomenų bazė, kurioje kaupiama ir saugoma reglamentuojama informacija. Daugiabalsiai vertybiniai popieriai — prie atskiros klasės priskiriami vertybiniai popieriai, kurių kiekvienas suteikia daugiau kaip vieną balsą. Depozitoriumo išduotas akcijų pakvitavimas — depozitoriumo išduotas vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę iš vertybinių popierių emitento gauti pajamų, kurių dydis priklauso nuo šio emitento pajamų iš kito emitento akcijų, ir teisę pakeisti tą vertybinį popierių į emitento akcijas.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.