lietuvių rašomoji kalba

Pradžios variantas. Lietuvių raštų kalba – Vikipedija

Taip pat trumpai aptariama tiriamųjų šnektų lokalizacija A.

pradžios variantas auto brokeris

Girdenio — Z. Zinkevičiaus ir A.

Reikia daugiau pagalbos?

Salio — K. Jauniaus tarmių klasifikacijose, jų svarbiausios ypatybės.

pradžios variantas pardavimo pasirinkimo sandoris suteikia teisę

Pirmojoje dalyje apžvelgiami tiriamųjų atsakymai, atspindintys jų tarminės savimonės ir savivertės bruožus — tarminę saviidentifikaciją, vietinio kalbinio varianto vertinimą, tarminių ypatybių savistabą kalboje. Antrojoje — atsakymai apie bendrąjį tarminio kalbėjimo prestižą, vartojimo sferas ir apimtis.

pamm sąskaita į

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad Vištýčio apylinkių eiliniai kalbėtojai, labiau negu kauniškių kitų šnektų atstovai, linkę tapatinti vietinį variantą su bendrinės kalbos kodu. Vietinis kalbinis variantas iš dalies įvertintas kaip netaisyklingas, bet patrauklus — tokį kalbėtojų požiūrį labiausiai lėmė suprantamumo ir įprastumo kriterijai.

Vištýčio arealo tarminio kalbėjimo vertinimas dažniausiai sutampa su bendruoju VAK tarminio identiteto pradžios variantas, kuriam būdinga nedidelis atstumas pradžios variantas bendrinės kalbos varianto, gana aukštas vietinio kalbėjimo prestižas ir pastovus kalbos kodas visose kalbinėse situacijose. Tikėtina, jog šie aspektai lemia ir pakankamai aukštą tarminio gyvybingumo laipsnį areale.

Senosios lietuvių raštijos atsiradimas susijęs su krikščionybės veržimusi į Lietuvą ir tuometes lietuviškąsias žemes. Lietuviškai rašyti tiksliau, versti mėgino svetimtaučiai misionieriai — vokiečių, lenkų vienuoliai pranciškonai, kunigai nuo XV a.