Kiek laiko gali trukti vaiko priežiūros atostogos?

Uždarbis motinystės atostogose internetu. Kiek laiko gali būti mokama motinystės (tėvystės) pašalpa?

Vaiko priežiūros išmoka | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Šie asmenys apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos. Motinystės socialinio draudimo stažą sudaro: laikotarpiai, per kuriuos mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis asmuo gavo ligos įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienasprofesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokas, nedarbo draudimo išmokas ir dalinio darbo išmokas.

Savarankiškai dirbančių asmenų kaip parduoti signalus dvejetainiams opcionams asmenis, kurie gauna pajamas uždarbis motinystės atostogose internetu sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, nesiversdami atitinkama individualia veiklasocialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jei šios įmokos uždarbis motinystės atostogose internetu nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas.

Vaiko priežiūros išmoka

Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės nei minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu. Asmenų, kurie gauna pajamas iš uždarbis motinystės atostogose internetu ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, nesiversdami atitinkama individualia veikla, socialinio draudimo stažas nustatomas pagal priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas.

Jeigu šios įmokos priskaičiuotos nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos priskaičiuotos nuo mažesnės arba didesnės negu minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu.

Laikoma, kad šie asmenys yra įgiję stažą išmokai gauti, jeigu iki vaiko priežiūros atostogų pradžios už juos buvo sumokėtos motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.

Jeigu apdraustojo asmens motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis, taikomas 30 kalendorinių dienų mėnuo. Per kalendorinį mėnesį negali būti įskaityta daugiau kaip vienas motinystės socialinio draudimo stažo mėnuo.

Susijusi informacija

Į motinystės socialinio draudimo stažą taip pat įskaitomi darbo užsienyje laikotarpiai jeigu tai numatyta tarptautinėse sutartyse ir Europos Sąjungos teisės aktuose ar kai asmuo draudžiasi pagal Europos Bendrijų bendrąją sveikatos draudimo sistemą, vadovaudamasis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, nustatytais m.

Jeigu apdraustasis, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės arba vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 procento išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės uždarbis motinystės atostogose internetu arba uždarbis motinystės atostogose internetu priežiūros išmoka.

Vienam iš tėvų įtėvių ar globėjui, ar vienam iš senelių, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką, kuriam pasibaigė darbo sutartis arba kuris  buvo  atleistas  iš  tarnybos, vaiko priežiūros išmoka mokama ta pačia tvarka kaip ir dirbantiems ir išleistiems vaiko priežiūros atostogų asmenims.

Nėštumo ir gimdymo atostogos dekretas — tai kalendorinių dienų atostogos besilaukiančiai mamytei.

Vienam iš tėvų įtėvių ar globėjui, ar vienam iš senelių, turinčiam reikalaujamą motinystės socialinio draudimo stažą, kuriam pasibaigė darbo sutartis arba kuris buvo atleistas iš tarnybos ir dėl to negavo vaiko priežiūros atostogų, vaiko priežiūros išmoka mokama ta pačia tvarka kaip ir dirbantiems ir išleistiems vaiko priežiūros atostogų asmenims. Vienam iš tėvų įtėvių ar globėjų, gaunančiam pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, kuris nėra apdraustas motinystės socialiniu draudimu, vaiko priežiūros išmoka mokama bendra įstatymo nustatyta tvarka, jeigu jam buvo mokėta motinystės ar tėvystės išmoka ir jis turi nustatytą motinystės socialinio draudimo stažą.

uždarbis motinystės atostogose internetu išankstinio mokėjimo galimybė

Apdraustojo, turinčio teisę į vaiko priežiūros išmoką, vaikui teisės aktų nustatyta tvarka nustačius laikinąją ar nuolatinę globą ar apdraustajam, turinčiam teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, teismo sprendimu apribojus tėvų tėvo ar motinos valdžią arba apdraustąjį teismo nutartimi atleidus ar nušalinus nuo globėjo pareigų, ši išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas kitą dieną po teismo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos, jeigu teismas nenutaria jų vykdyti skubiai.

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė Vaiko priežiūros išmoka mokama vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, išskyrus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytas išimtis, nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos tol, kol vaikui sueis vieni arba dveji metai, arba vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso straipsnio 2 dalį, laikotarpiu, išskyrus Ligos ir motinystės socialinio uždarbis motinystės atostogose internetu įstatyme numatytas išimtis.

Jeigu motina negavo motinystės išmokos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, vaiko priežiūros išmoka turintiems teisę ją gauti kitiems asmenims skiriama nuo vaiko gimimo dienos arba nuo pirmosios dienos po tėvystės atostogų pabaigos.

Kaip užpildyti prašymą vaiko priežiūros išmokai gauti?

Jeigu motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį gavusi motina mirė, vaiko priežiūros išmoka turintiems teisę ją gauti kitiems asmenims skiriama nuo motinos mirties dienos. Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės išmoką, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Nėštumo ir gimdymo atostogos — tai kalendorinių dienų atostogos besilaukiančiai ir pagimdžiusiai mamytei, t. Pavyzdžiui, jūsų gimdymo data numatyta m. Kaip išeiti nėštumo ir gimdymo atostogoms? Iš anksto aptarkite su jus prižiūrinčiu gydytoju, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite datą. Būtent tą dieną atvykite pas savo šeimos daktarą, kuris jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą kitaip tariant, šeimos gydytojas kompiuteriu užpildys reikiamą formą ir nusiųs ją Sodrai.

Vaiko priežiūros išmoka jos dalis už tą patį vaiką tuos pačius vaikus gali būti mokama tik vienam iš tėvų įtėviųvaiko globėjui arba vienam iš vaiko senelių. Jeigu asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, ar kitas iš tėvų įtėviųglobėjų ar senelių kreipiasi vaiko priežiūros išmokos už tą patį vaiką ar tuos pačius vaikuspasirinkta vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė besikreipiančio asmens prašymu gali būti keičiama tik grąžinus permokėtą vaiko priežiūros išmokos sumą į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą kai vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė keičiama išmoką gaunančiam asmeniui — permokėta suma įskaitoma į mokėtiną išmokos sumą.

Motinystės išmoka

Išmokos dydis ir mokėjimo tvarka Vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis vieneri metai yra 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią geriausias strateginių žaidimų variantų forumas, kol vaikui sueis uždarbis motinystės atostogose internetu metai.

Jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis dveji metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieneri metai yra 54,31 procento, o iki vaikui sueis dveji metai —31,03 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

 • Vaiko priežiūros išmoka
 • Lietuvoje vaikus auginantys tėveliai turi galimybę pirmuosius kelis mažylio metus praleisti namie kartu su juo ir džiaugtis daugybe nepakartojamų pirmų kartų ir naujų patirčių.
 • Motinystės išmoka Motinystės išmoka Norint gauti šią išmoką moteris turi turėti sukaupusi minimalų 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.
 • Įdomu apie dvejetainius variantus
 • Kas turi idėjų kaip užsidirbti pinigų
 • Ženklo kainos gramas

Vaiko priežiūros išmokos dydis pirmaisiais įvaikinto vaiko auginimo metais vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso straipsnio 2 dalį, laikotarpiu yra 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką 12 mėnesių. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką 24 mėnesius, šios išmokos dydis pirmaisiais įvaikinto vaiko auginimo metais vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso straipsnio 2 dalį, laikotarpiu yra 54,31 procento, o antraisiais įvaikinto vaiko auginimo metais — 31,03 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Nėštumo ir gimdymo atostogų išmoka (motinystės išmoka nėščiosioms)

Vaiko priežiūros išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 6 bazines socialines išmokas. Bazinės socialinės išmokos dydį tvirtina Vyriausybė.

Jeigu apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų ar apdraustasis įvaikina arba globoja uždarbis motinystės atostogose internetu ir daugiau vaikų ir jam yra suteiktos šių vaikų priežiūros atostogos, vaiko priežiūros išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių ar įvaikintų arba globojamų vaikų skaičių, tačiau mokama bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio uždarbis motinystės atostogose internetu.

investicijos į nekilnojamąjį ir finansinį turtą

Jeigu apdraustasis, kuriam yra suteiktos vaiko priežiūros atostogos, įsidarbina kitoje darbovietėje ir šioje darbovietėje jam suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, vaiko priežiūros išmoka už šį uždarbis motinystės atostogose internetu iš naujo neskiriama.

Jeigu apdraustasis, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, pirmaisiais vaiko auginimo metais turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos motinystės socialinio draudimo įmokos, ar iš pirmaisiais vaiko auginimo metais vykdytos darbinės veiklos gautų pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, ar gauna ligos įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas ar profesinės reabilitacijos išmokas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokas, mokamas vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, ir jų dydis mažesnis už vaiko priežiūros išmoką bendrą šių išmokų sumąjam mokamas vaiko priežiūros išmokos bendros šių išmokų sumos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų pajamų ir ar išmokų skirtumas.

Kada išeinama nėštumo ir gimdymo atostogų?

Jeigu šių pajamų ir ar išmokų dydis yra didesnis už vaiko priežiūros išmoką arba jai lygus, vaiko priežiūros išmoka nemokama. Mokant vaiko priežiūros išmoką, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo metu gautos draudžiamosios pajamos už darbą, atliktą iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos.

uždarbis motinystės atostogose internetu kas yra nepastovumas

Antraisiais vaiko auginimo metais vaiko priežiūros išmoka mokama nepriklausomai nuo tuo metu gautų pajamų ir ar išmokų. Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas vaiko priežiūros išmokų dydis, yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį.

 • Pardavimo galimybių brokeris
 • Kaip pasinaudojama pasirinkimo galimybėmis
 • Koks mamytės „atlyginimas“ vaiko priežiūros atostogų metu? – pvi.lt
 • Kaip aš galiu užsidirbti pinigų man 25?
 • Finansų makleris yra
 • Noriu prižiūrėti kūdikį (VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKA) | pvi.lt

Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į vaiko priežiūros išmoką m. Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos — visos asmens pajamos ir kitos sumos, nuo kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos motinystės socialiniam draudimui, taip pat apdraustajam priskaičiuotos ligos įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienasprofesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokos, nedarbo socialinio draudimo išmokos ir dalinio darbo išmokos.

uždarbis motinystės atostogose internetu

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokai apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio. Vaiko priežiūros mėnesinė išmoka vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu apskaičiuojama pagal teisės į išmoką atsiradimo metų vidutinį darbo dienų per mėnesį skaičių taikoma 5 dienų darbo savaitė.

uždarbis motinystės atostogose internetu

Ne viso mėnesio išmoka apskaičiuojama pagal kalendorines to mėnesio dienas. Vaiko priežiūros išmoka mokama už praėjusį mėnesį. Vaiko priežiūros išmokos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos.